1. Úvodní stránka
  2. Fotogalerie
  3. projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Učitelky pracují na svém rozvoji


Na podzim loňského kalendářního roku se Mateřská škola Velké Meziříčí zapojila do celorepublikového projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi pod záštitou vzdělávací instituce NIDV. Tento projekt napomáhá našim učitelkám prostřednictvím vzdělávacích aktivit k posílení jejich profesních kompetencí a významně přispívá k osobnostnímu rozvoji. Vzdělávací aktivity probíhají formou seminářů pod vedením proškolené lektorky. 21. března se děvčata sešla v aule základní školy u kostela, a pracovala s tématem Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání. Seminář vedla lektorka Mgr. Alena Jabůrková.

V dohledné době na nás čekají další zajímavé náměty:


Hodnocení v předškolním vzdělávání
Společné vzdělávání a klima školy
Práce s portfóliem v předškolním vzdělávání
Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory v předškolním vzdělávání

Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 79/3 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru