Aktuality

Shrnutí informací z materiálů MŠMT, které se týkají provozu mateřských škol od začátku školního roku 2021/2022:

1. Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek, obecně jsou z této povinnosti vyjmuty děti, které nezahájily povinnou školní docházku
2. Děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování
3. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v mateřské škole nejsou povinni dokládat OTN (očkování/test/nemoc)
4. Pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit ochranný prostředek, což vyplývá z tohoto mimořádného opatření (https://www.mzcr.cz/.../Mimoradne-opatreni-ochrana... ve znění https://www.vlada.cz/.../ochrana-dychacich-cest-od-31-08...).
5. Nepedagogičtí pracovníci a cizí osoby (rodiče, dodavatelé, řemeslníci atd.) musí nosit ochranný prostředek v souladu s tímto mimořádným opatřením. Nevztahuje se na ně obdobná výjimka jako na pedagogické pracovníky.

Informace k novému školnímu roku 2021/2022

Vážení rodiče,

pomalu končí prázdniny, a začíná nový školní rok. Se zahájením školního roku souvisí "rodičovské" schůzky, kde Vám paní učitelky sdělí důležité informace související s předškolním vzděláváním Vašich dětí. Schůzky se budou konat na každé školce zvlášť:

MŠ Sokolovská - 2.9. v 16.00

MŠ Sportovní - 6.9. v 16.00

MŠ Čechova - 7.9. v 16.00

MŠ Nad Plovárnou - 8.9. v 16.00

MŠ Mírová - 9.9. v 16.00

MŠ Oslavická - 13.9. v 16.00

Provozní doba mateřské školy zůstává stejná od 6.00 do 16.30 hodin. Seznamy dětí jednotlivých tříd budou vyvěšeny během přípravného týdne od 25.8. do 31.8.
V případě aktuálních dotazů nás můžete kontaktovat buď e-mailem nebo telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.skolkavm.cz.

Přeji všem hezký zbytek léta, mějte se fajn a žijte ve zdraví.

skolaci

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1.7. 2021 bude zahájen prázdninový provoz na odloučeném pracovišti MŠ Sokolovská. Od pondělí 2.8. 2021 do úterý 24.8. 2021 budou prázdninový provoz zajišťovat z důvodu vyššího počtu přihlášených dětí dvě odloučená pracoviště, a to MŠ Nad Plovárnou a MŠ Sportovní. O tom, na kterou mateřskou školu budou Vaše děti v měsíci srpnu docházet, dostanete včas informace od vedoucích pracovišť.

Od středy 25.8. 2021 do úterý 31.8. 2021 bude provoz na všech pracovištích přerušen z důvodu přípravy na nový školní rok, který začíná ve středu 1.9. 2021.

Provozní doba na všech pracovištích zůstane zachována v rozsahu od 6.00 do 16.30 hodin.

Mějte se hezky, všem přeji příjemné léto.

Zdeňka Požárová

prazdniny2015-2

Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru