Aktuality

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

pokud se chystáte k letošnímu zápisu, tak si prosím Vás, s sebou vezměte s vyplněnými formuláři Váš průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Kritéria zápisu budou zveřejněna 20.4. 2022 po schválení radou města. Dle školského zákona je rozhodujícím kritériem věk a místo trvalého pobytu v našem školském obvodu - viz. č Obecně závazná vyhláška č. 4/2020.

Zápis proběhne na všech pracovištích, bude se konat prezenčně nejen s Vámi, ale i s Vašimi dětmi. Podávejte, prosím, pouze jednu žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Děkuji za pochopení.

Mějte se hezky, a těšíme se na brzkou shledanou.smile

Zdeňka Požárová

Zápis dětí do mateřskych škol 2022/2023

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 2.5. 2022 a 3.5. 2022 vždy od 12.00 do 16.00 hodin. Formuláře potřebné k zápisu naleznete na našich webových stránkách v sekci dokumenty - přihlášky a žádosti, nebo si je můžete vyzvednout již od 19.4. 2022 na odloučeném pracovišti, kam se chystáte k zápisu.

Ve středu 27.4. 2022 se můžete od 15.00 do 16.30 hodin zúčastnit dne otevřených dveří, který si pro Vás připravily paní učitelky na všech školkách.

Pokup chce někdo z rodičů od příštího školního roku přeřadit své dítě na jiné pracoviště, je třeba podat žádost do 30.4. 2022.

Bližší informace týkající se zápisu budou zveřejněny během příštího týdne na stránkách školy.

Mějte se hezky, a všem přeji příjemné jarní dny.

Zdeňka Požárová

skolaci

Provoz MŠ o pololetních a jarních prazdninách

Vážení rodiče,
připomínám, že v pátek 4.2. 2022 budou pololetní prázdniny a v období od 14.2. do 18.2. 2022 prázdniny jarní. V obou případech zajišťuje provoz MŠ Sportovní.
Mějte se hezky, a žijte ve zdraví.
Zdeňka Požárová

Vánoční prázdniny

Upozornění pro rodiče

V době vánočních prázdnin budou tedy od (23.12 do 31.12.) všechny mateřské školy uzavřeny. Provoz bude zahájen v pondělí 3.1. 2022.

Děkuji za pochopení.

Zdeňka Požárová

Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru