1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Informace k výuce od 12.4.2021

Informace k výuce od 12.4.2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. dubna zahajujeme prezenční výuku dětí, které se účastní povinného předškolního vzdělávání. Dále bude prezenční výuka připravena v kmenových školkách pro děti rodičů vybraných profesí. Děti budou rozděleny do tříd po patnácti, nebude docházet ke spojování. Dbejte, prosím Vás, organizačních pokynů vedoucích jednotlivých pracovišť.

Podmínkou přítomnosti na této výuce je testování dětí. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku z Ministerstva školství, který je určený Vám rodičům. Uvědomujeme si, že testování dětí je velmi citlivá záležitost, a proto Vás žádáme o spolupráci. V první řadě je důležité vodit dítě do školky s časovou rezervou, protože určitý čas zabere vyhodnocení testu. S kolegyněmi jsme se shodly na (z našeho pohledu) nejpřijatelnější formě provedení testování. Stále myslíme na pocity Vašich dětí, a chceme jim vstup do školky v maximální míře usnadnit.

A nyní již ke konkrétnímu postupu. Určení zaměstnanci připraví testovací místo, testovací sady a seznamy dětí k záznamu o provedení testu. Samotné testování svého dítěte provedete Vy. Na vyhodnocení testu počkáte před budovou nebo v okolí mateřské školy. V případě, že počasí nebude příznivé, tak na určeném místě uvnitř. Pokud bude test negativní, půjdete s dítětem do šatny. V opačném případě domů. Všechny další informace najdete v příloze.

Určení zaměstnanci budou udržovat testovací místo v čistotě, a odpad zlikvidují dle pokynů Ministerstva zdravotnictví.

Začátek bude pro všechny náročný, ale věřím, že vše zvládneme a nedostatky v průběhu dalších dní vychytáme. Myslíme na prospívání a zdravé prostředí našich dětí, a samozřejmě moc děkujeme za Vaši důvěru k nám a k naší práci.

Mějte se hezky.

Zdeňka Požárová

pdfleták z Ministerstva školství

Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru