1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Vážení rodiče,

Vážení rodiče,

opětovně Vás žádám o dodržování stanovených hygienických a protiepidemických pravidel, která souvisí s onemocněním COVID-19. S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění vstupujte, prosím, do budovy pouze s rouškou, používejte dezinfekci. Pokud u Vás nebo u někoho z Vašich spolubydlících byly potvrzeny pozitivní výsledky a jste v karanténě, tuto skutečnost oznamte telefonicky nebo e-mailem. Děti přivádějte do školky zdravé. Svoji přítomnost v budovách omezte na nejnutnější dobu, buďte ohleduplní vůči ostatním. Pouze tak se nám podaří minimalizovat riziko nákazy a udržení provozu na všech pracovištích.

Děkuji Vám za pochopení, všem přeji pevné zdraví a hodně sil v této obtížné době.
Zdeňka Požárová

Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru