1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Rozhodnutí o omezení provozu II.

Rozhodnutí o omezení provozu II.

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Rozhodnutí o omezení provozu mateřské školy II
Vážení rodiče,
po vyhodnocení dnešní situace a po dohodě se zřizovatelem, v souladu s § 3 vyhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, v platném znění se mění rozhodnutí o maximálním omezení provozu mateřské školy ze dne 13.3. 2020. Nové rozhodnutí ze dne 16.3. 2020 nabývá účinnosti od úterý 17.3. 2020.

Z důvodu velmi nízkého počtu dětí na jednotlivých pracovištích, bude otevřena pouze 1 třída na MŠ Sokolovská s počtem do 10 dětí. V případě nárůstu počtu budou otevřeny 2 třídy.

Podmínky provozu zůstávají stejné, a to pro děti, jejichž rodiče to nezbytně potřebují, a nemohou zajistit adekvátní náhradní péči (zaměstnaní rodiče, samoživitelky).

Tito rodiče formou písemného čestného prohlášení potvrdí, že nejsou v karanténě, nepřijeli z rizikových zemí a jejich děti jsou zdravé. MŠ v omezeném provozu je určena pro děti rodičů, které nemají jinou možnost jejich umístění v době vyhlášeného nouzového stavu. O dalším vývoji Vás budu informovat prostřednictvím webových stránek.

V této velmi obtížné situaci žádám ostatní rodiče (maminky na mateřské dovolené, nezaměstnané), aby děti do mateřské školy nevodily, ponechaly je v domácí péči.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Zdeňka Požárová – ředitelka školy

Ve Velkém Meziříčí 16.3. 2020, 13.45 hodin

Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru