1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Velkomeziříčské školky v pohybu

Velkomeziříčské školky v pohybu

Ve čtvrtek 18.5. proběhl sportovní den pro předškoláky pod názvem „Velkomeziříčské školky v pohybu". S nápadem uspořádat tuto akci přišly paní Věrka Bourková a paní Blanka Kadlíková. Ostatní kolegyně významným způsobem pomáhaly s přípravami a byly nápomocné i při její realizaci. Chci za čas, energii, nápady a tvořivé myšlenky, jež tomuto dni věnovaly velmi poděkovat. Chci poděkovat Městu Velké Meziříčí za finanční podporu z grantového programu Zdravé město, a místním podnikatelům za finanční sponzorské dary a významnou pomoc při zajištění této akce. Velký dík patří našim fotbalistům za propůjčení fotbalového hřiště, poskytnutí zázemí a za pomoc při organizaci sportovního odpoledne.
Jelikož je pro nás všechny pohyb hodně důležitý a hýbeme se rádi, rozhodly jsme se touto netradiční sportovní formou oslavit výročí otevření všech školek. Sokolovská slaví v letošním kalendářním roce stejně jako školka Nad Plovárnou 45 roků své existence, a dále Mírová pětatřicítku. V loňském roce oslavila pětatřicetiny školka Sportovní a v příštím roce dosáhne padesátin školka Čechova.
Dětem tu byl dán prostor pro sportovní aktivity, kde měly možnost projevit své pohybové dovednosti pod vedením učitelek, asistentek a mladých fotbalistů z Velkého Meziříčí.
Nechyběly oblíbené doprovodné programy jako skákací atrakce, malování na obličej
a minidiskotéka. Pro dospělé diváky byla k dispozici testovací auta Škoda Auto. Během celého sportovního odpoledne bylo zajištěno bohaté občerstvení.
Všichni jsme si užili den plný pohybu, zábavy, radosti a přátelské sportovní atmosféry, který po celou dobu moderoval Jirka Doležal.

Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru