1. Úvodní stránka
  2. Aktuality
  3. Shrnutí informací z materiálů MŠMT, které se týkají provozu mateřských škol od začátku školního roku 2021/2022:

Shrnutí informací z materiálů MŠMT, které se týkají provozu mateřských škol od začátku školního roku 2021/2022:

1. Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek, obecně jsou z této povinnosti vyjmuty děti, které nezahájily povinnou školní docházku
2. Děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování
3. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v mateřské škole nejsou povinni dokládat OTN (očkování/test/nemoc)
4. Pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit ochranný prostředek, což vyplývá z tohoto mimořádného opatření (https://www.mzcr.cz/.../Mimoradne-opatreni-ochrana... ve znění https://www.vlada.cz/.../ochrana-dychacich-cest-od-31-08...).
5. Nepedagogičtí pracovníci a cizí osoby (rodiče, dodavatelé, řemeslníci atd.) musí nosit ochranný prostředek v souladu s tímto mimořádným opatřením. Nevztahuje se na ně obdobná výjimka jako na pedagogické pracovníky.
Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru