Aktuality

Provoz MŠ o pololetních a jarních prazdninách

Vážení rodiče,
připomínám, že v pátek 4.2. 2022 budou pololetní prázdniny a v období od 14.2. do 18.2. 2022 prázdniny jarní. V obou případech zajišťuje provoz MŠ Sportovní.
Mějte se hezky, a žijte ve zdraví.
Zdeňka Požárová

Vánoční prázdniny

Upozornění pro rodiče

V době vánočních prázdnin budou tedy od (23.12 do 31.12.) všechny mateřské školy uzavřeny. Provoz bude zahájen v pondělí 3.1. 2022.

Děkuji za pochopení.

Zdeňka Požárová

Shrnutí informací z materiálů MŠMT, které se týkají provozu mateřských škol od začátku školního roku 2021/2022:

1. Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek, obecně jsou z této povinnosti vyjmuty děti, které nezahájily povinnou školní docházku
2. Děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování
3. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v mateřské škole nejsou povinni dokládat OTN (očkování/test/nemoc)
4. Pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit ochranný prostředek, což vyplývá z tohoto mimořádného opatření (https://www.mzcr.cz/.../Mimoradne-opatreni-ochrana... ve znění https://www.vlada.cz/.../ochrana-dychacich-cest-od-31-08...).
5. Nepedagogičtí pracovníci a cizí osoby (rodiče, dodavatelé, řemeslníci atd.) musí nosit ochranný prostředek v souladu s tímto mimořádným opatřením. Nevztahuje se na ně obdobná výjimka jako na pedagogické pracovníky.

Informace k novému školnímu roku 2021/2022

Vážení rodiče,

pomalu končí prázdniny, a začíná nový školní rok. Se zahájením školního roku souvisí "rodičovské" schůzky, kde Vám paní učitelky sdělí důležité informace související s předškolním vzděláváním Vašich dětí. Schůzky se budou konat na každé školce zvlášť:

MŠ Sokolovská - 2.9. v 16.00

MŠ Sportovní - 6.9. v 16.00

MŠ Čechova - 7.9. v 16.00

MŠ Nad Plovárnou - 8.9. v 16.00

MŠ Mírová - 9.9. v 16.00

MŠ Oslavická - 13.9. v 16.00

Provozní doba mateřské školy zůstává stejná od 6.00 do 16.30 hodin. Seznamy dětí jednotlivých tříd budou vyvěšeny během přípravného týdne od 25.8. do 31.8.
V případě aktuálních dotazů nás můžete kontaktovat buď e-mailem nebo telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.skolkavm.cz.

Přeji všem hezký zbytek léta, mějte se fajn a žijte ve zdraví.

skolaci

Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru