Aktuality

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

v případě zájmu o prázdninovou docházku Vašeho dítěte si můžete vyzvednout ve své mateřské škole přihlášku, kterou vyplněnou odevzdáte do 15.6. 2020.

V červenci zajišťuje provoz MŠ Čechova, v srpnu MŠ Sportovní (do 24.8.). V období 25.8. - 31.8. bude z důvodu příprav nového školního roku přerušen provoz na všech pracovištích.

Zdeňka Požárová - ředitelka školy

Vážení rodiče z MŠ Oslavická,

s konečnou platností Vám oznamuji, že Vaši školku otvíráme v pondělí 25.5. 2020.
Těšíme se na Vás.
Zdeňka Požárová - ředitelka školy

Rozhodnutí o obnovení provozu mateřských škol

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

 

Vážení rodiče,
po projednání současné situace týkající se mateřské školy se zřizovatelem jsem v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění rozhodla o obnovení provozu od pondělí 11.5. 2020 na všech pracovištích mimo MŠ Oslavická, kde je uzavřena školní jídelna. Případní zájemci budou kontaktovat zástupkyni ředitelky Mírová/Oslavická. Děti budou umístěny v budově MŠ Mírová.
Při nástupu dítěte do školky vyplní každý zákonný zástupce Česné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Na webových stránkách je umístěn pokyn o optimalizaci hygienických podmínek, který si, prosím Vás, řádně nastudujte, abychom společně předešli situacím ohrožujícím zdraví nás všech.
Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci, v pondělí se na Vás těší všichni zaměstnanci.
Mějte se hezky.
Mgr. Zdeňka Požárová – ředitelka mateřské školy

Ve Velkém Meziříčí 4.5. 2020

 

pdfHygienické podmínky/ čestné prohlášení

Vážení rodiče budoucích školkáčků,

 
přestože jsme již předběžné informace o zápisu zveřejnily, situace se vzhledem k šířícímu koronaviru velmi změnila. Nyní stále nevíme, jak a kdy budou zápisy probíhat, čekáme na pokyny vlády, MŠMT a krajského úřadu. Žádám Vás o trpělivost a pravidelné sledování webových stránek, kde Vás budeme aktuálně o všem informovat.
 
Všem děkuji za pochopení a spolupráci.
Mgr. Zdeňka Požárová - ředitelka školy
Zřizovatel školy
vm
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru