správce všech mateřských školek na území města Velké Meziříčí

Oznámení o zápisu dětí pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018 /2019

 

V souladu s ustanovením § 34 odst.1 a 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a dále dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34 odst.1 vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Suchánková Božena zápis dětí předškolního věku do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.

Zápis se koná ve dnech 2.5. a 3.5 .2018 vždy od 12.00  do 17.00 hodin na všech odloučených pracovištích MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla  pro děti od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Ve dnech 25.4. 2018 až 26.4.2018 proběhnou ve všech odloučených pracovištích MŠ návštěvní dny rodičů a to  od 9.00 do 15.00 hodin. Zde si mohou rodiče vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte. Rodiče si vyberou mateřskou školu, na kterou se chtějí dát zapsat .Žádost o přijetí se podává pouze jednou na vybrané  odloučené pracoviště. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy.

Dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od 3 do 6 let,nejdříve však pro děti od 2 let.

Mateřská škola  Velké Meziříčí, příspěvková organizace má pět odloučených pracovišť:

Dle obecně závazné vyláškyměsta Velké Meziříčí č.2/2017 jsou stanoveny pro zápis dětí školské obvody.

Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť MŠ:

 

MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522832

e-mail mssokolovska@cbox.cz, ved. uč. Mgr. Bourková Věra

 

MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522833

e-mail skolkasportovni@cbox.cz, ved. uč. Čechová Zdeňka

 

MŠ Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522834

e-mail mscechova@cbox.cz, ved. učitelka Krčová Naděžda

MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523362

 e-mail: ms.velox@seznam.cz, ved. uč. Kopečná Věra

 

MŠ Mírová 1810/38, Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523483,

 e-mail: m.skola@cbox.cz, ved. uč. Kadlíková  Blanka

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy, Obecník - kancelář 566781035,e-mail : matskola@cbox.cz

 

Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ následovně:

Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odloučeného pracoviště MŠ, rodiče zastupují dítě.

Vzhledem k tomu,že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správním řízení, obdrží v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské škole - odloučeném pracovišti, které si zvolili. Zde jim bude  během zápisu k dispozici vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také ke stažení na webových stránkách školy www.skolkavm.cz. Rodiče musí odevzdat potvrzení o řádném očkování dítěte v evidenčním listu dítěte,který je součástí školní matriky . Evidenční list dítěte jim bude vydán u zápisu v MŠ. Dítě bez řádného očkování  dle očkovacího kalendáře nemůže být přijato.

Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s kritérii  přijímání dětí pro školní rok 2018/2019. Kriteria k přijetí dítěte stanoví ředitelka školy do 28.2.2018

Rodiče  mají právo na informace ohledně  obsahu předškolního vzdělávání, činnosti a provozu MŠ, kapacity, stravování dětí, školného, kritérií pro přijímání dětí .

 

Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny odloučeného pracoviště MŠ.

 

                                                                                               Mgr. Božena Suchánková,ředitelka školy

Schránka důvěry...

Chcete řešit problém a bojíte se zeptat? Anonymní schránka určená převážně pro zaměstnance školek.

Ředitel

Mgr. Zdeňka Požárová

tel. 566 781 035,
mobil: 739 439 840
reditelkams@skolkavm.cz

kancelář:
Náměstí 73/9 (Obecník)
Velké Meziříčí

Zřizovatel:

Velké MeziříčíMěsto
Velké Meziříčí

Radnická 29/1
Velké Meziříčí

Podporují nás:

 

 

 


reditelkams@skolkavm.cz tel.: 566 781 035

Tento web Vám pomůže nalézt potřebné informace a dokumenty, které budete potřebovat při přihlášení do mateřské školy, viz. tlačítka vlevo. Slouží také jako rozcestník do webů všech šesti velkomeziříčských školek, viz. tlačítka vpravo. V těchto webech pak naleznete veškeré informace o každé jednotlivé školce...

 

Mgr. Zdeňka Požárová
www.skolkavm.cz

© 2013 Školky Velké Meziříčí | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU